Překlad dokumentu z roku 1844:

Für die Nachwelt

In Jaher 1844 im Monate August und im 9ten Jaher der Regierung das allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herre

Ferdinand I.

Von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, zu Zeit als Seine Kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste

Erzherzog Stephan

Franz Viktor sohn des Erzherzog Joseph Reichspalatin und Generalcapitans des Königreichs Ungarn – oberster Landeschef in Böhmen – der hochwohlgeboren herr Stephan May k.k. wirklicher  Hochrath und Kammerat Gefällen Administrator / als repräsentirende Obrigkeit den böhm… … ..rlchaften -

der Hochwohlgeboren Herr Karl Freiherr v. Mecsery k.k. wirklicher Gubernialrath und Kreishauptmann des Königgrätzer Kreises war – ist dieses in der zweiten Hälfte des XVII Jahrhunderts von dem damaligen Besitzer der Herrschaft Hořenioves Franz Grafen v. Gallas erbaute Schloss, welches der wechselrolle Lauf der Zeit zerstörend beschädigt hat, mit einem Kostenaufwande von 680 f. Silbermünzen von Aussen wieder neu hergestellt worden, und zwar unter der Herrschaftsverwaltung nachstehenden hier gefertigten Beamten:

Pro potomstvo

V roce 1844 v měsíci srpnu a 9. roku vlády nejjasnějšího knížete a pána

Ferdinanda I.

z Boží milosti císaře rakouského a krále uherského

a českého, k času, když jeho císařská výsost, nejjasnější

Arcivévoda Štěpán

František Viktor, syn arcivévody Josefa, palatin[1] a generálkapitán

království uherského – vrchní landeschef[2] v Čechách -

vysoce urozený pan Štěpán May k.k. reálný/ dvorní rada[3]

a kamerální laskavý administrátor /reprezentující vrchnost

v Čechách? ……

vysoce urozený pan Karel svobodný pán Mecséry k.k. skutečný

guberniální rada a krajský hejtman královéhradeckého kraje

byl - je tento ve druhé polovině 17. století tehdejší

vlastník hořiněvského panství František hrabě Gallas

vystavěl zámek, který byl během času wechselrolle – změnou zničen a poškozen,

s vynaloženými náklady z 680 zlatých stříbrných mincí z venku (vně – mimo země?) zase byly nově vyrobeny/zhotoveny, a sice pod správou panství - níže podepsaní vyšší úředníci

Karl Rudolph Klier    

oberamtmann 

Franz Friess

oberföster – vrchní lesník

Dr. Johann Jedlička

..tet Arzt in Hořenioves – lékař

Paul Biener mann

Joseph Urban

forstamtsadjunkt

… …..

amtmeister

Joseph Kounsky?

P: forstadjunkt                                               a další
 

der handscher Reparatum  dieses Schlosgebaudes, herein?

auch die Aufsatzung der Hohensteigen, der Thurmknopfe, und

der Insegerin dass gräflich Sporklichen …appeins wurden

hergesteckt, und aufgesetzt am 24. August 1844 vom

Ziegeld… und einige  des Städtchen Smiřitz

            Franz Skořepa, dem

Zimemiesters, und einiges das obgen Stadtchen

            Franz

Im diese …. Geträime zalt

1 [měřice] Waitzen 7 f 25 x

1                Korn     5 f

1                Gerste   4 f

1                Haber    2 f 20 x

1                ……..    5 f

Vhodný/praktický reparát/oprava této budovy zámku,

dovnitř (sem) také přístavba vysokých schodů, makovice a

…… , že hraběcí Šporkovský …. byl

nasazen a přistavěn 24. srpna 1844

[Ceny obilí]

1 [měřice] Pšenice     7 zlatých 25 krejcarů

1                Žita           5 zlatých

1                Ječmene   4 zlaté

1                Ovsa         2 zlaté 20 krejcarů

1                ……..       5 zlatých