Nechtěla jsem tomu uvěřit! Opravdu jsme to vyhráli! Královéhradecký kraj chtěl odměnit a podpořit lidi, kteří se snaží o opravu kulturních památek v našem kraji, vyhlásil cenu „Hereditas Obligat“. Cenu za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji v kategorii Stavební obnova chráněné stavby.

Oslovil mně kamarád Ondra Votroubek, který nám chodí pomáhat, že se musím určitě přihlásit… Říkám: „Vždyť nemáme ještě zdaleka hotovo!“ „Vždyť jste dodělali celou střechu, to je snad málo!“, reaguje on. A přihlásil nás.

První radost a povzbuzení byla už nominace a pozvání na finále. To se uskutečnilo v refektáři bývalého Paulánského kláštera 14. června 2023 v Nové Pace. Bylo milé, že se o naše starosti a peripetie zajímal i pan hejtman Martin Červíček, který se vyptával na úskalí i úspěchy při opravě střechy. Pan Jůna, náš vrchní tesař a pokrývač, mu prozradil zajímavá čísla, například že na celou střechu bylo použito 6 kamionů nového dřeva a na latě položeno 54 000 ks režných bobrovek, jako krytina. Oprava střechy probíhala po 4 jara. Zvládli jsme to spolu s 2-3 řemeslníky a statečnou a pracovitou rodinou a kamarády, prostě jsme si mákli…

A pak bylo vyhlášení vítězů! Toho se ujali hejtman KHK Martin Červíček spolu s náměstkyní pro kulturu Martinou Berdychovou. Vyhlásili nominované. Když jsem slyšela mé jméno a že jsme vyhráli, bylo to silné a úžasné! Pro mne to bylo hlavně potvrzení, že jsme se vrhli na dobrou věc a že to ostatní vnímají také tak. Zámek si naši péči rozhodně zaslouží.

U této příležitosti byl představen i projekt ředitele památkového ústavu v Josefově p. Balského, který mapuje práci slavného architekta přelomu 17. a 18. století Jana Blažeje Santini-Aichela, kde si dovolil Zámek Hořiněves uvést jako objekt, u kterého sice není dokumenty doloženo, že byl navržen J. B. Santini-Aichlem, ale spousta stavebních prvků na toto ukazuje. Takže Zámek je zahrnut do slavného díla J. B. Santini-Aichela.

Toto je pro nás čest.

Máme radost z podpory a vstřícnosti Královéhradeckého kraje i NPÚ Josefov. Je to povzbuzení do další práce.

                Markéta Slaninová

Odkazy na články:

video: Stavební obnova chráněné stavby - oprava střechy zámku v Hořiněvsi

Dědictví zavazuje: Královéhradecký kraj ocenil osoby a obce za obnovu památek

Dědictví zavazuje. Majitele zámku v Hořiněvsi ocenil kraj za opravu střechy

Dědictví zavazuje: 3. ročník ceny památkové péče