Strojový přepis vzkazu sepsaného tuší psacím písmem vlastní rukou Markéty Slaninové:

Vzkaz do makovice ve věži se lvem pro příští zachránce zámku

Zamilovala jsem se do zámku.

Již v roce 2013, kdy jsme poprvé uvažovali o koupi zámku v Hořiněvsi, se mi toto místo líbilo a bylo mi tu dobře. Tenkrát plány nevyšly a zámek jsme nekoupili. Po pár letech (na podzim 2016) jsme se jeli podívat, jak se někdo jiný o zámek stará. Ale pohled se nám naskytl smutný. Od té doby jsem usilovala o koupi, což se nám v červnu 2018 podařilo. Mohli jsme zámek začít zachraňovat! Vyklestit se musela zarostlá zahrada, vyčistit od odpadků půda, sklepy i zahrady, zajistit na mnoha místech propadlé stropy, nahradit shnilé trámy a zhlaví, vyčistit studna …

Největší problém byla děravá střecha. Proto jsme se pustili nejprve do opravy střechy nad lodí zámku, včetně komínů a atiky. Měli jsme velké štěstí na řemeslníky. Již před koupí jsme se domlouvali a shodli se s tesařem p. Jaromírem Jůnou ze Stěžer, který se do projektu nechal zlákat a dal do realizace střechy srdce. Pracovali společně v partě s p. Pulkrábkem z Malšovic a p. Pickem z Hradce Králové. S klepířinou si vyhrál p. Šindelář z Hradce Králové.

V roce 2019 se jim podařilo dát zámku novou krásnou střechu nad hlavní lodí. Komíny probudili k životu kominíci p. Doležal a Janáček. Zedníci p. Odl a Bartoš si poradili s atikou. Za 1. rok, kdy byl zámek náš, jsme udělali neskutečně hodně práce, a to především díky práci a píli mé rodiny a kamarádů. Bez pomocníků Dana a Katrin si to už neumíme představit. Také nás podporují odborníci: projektově p. Ing. Jiří Rejthárek a na statiku dohlíží p. Ing. Otčenášek, kteří nám jsou i psychickou podporou. Zámku chceme postupně vracet obyvatelnost, budou tu byty pro lidi, kteří to tu budou také milovat a vážit si hodnot, které dokázaly přetrvat od roku 1640, kdy byla nejspíše tvrz přestavěna na zámek v této podobě. Také tu vzniknou řemeslné dílny, kde se lidé budou moci učit stará řemesla a tradice a pocítit, jak je krásné si sám něco vyrobit.

V našem úsilí nás podporují i p. Ing. Zdeněk Čermák z Národního památkového ústavu Josefov a p. Radek Mejstřík z Památkové péče Magistrátu města Hradce Králové. Letos jsme se chtěli již pustit do budování jednotlivých pokojů, ale vichřice Sabine, která řádila v únoru 2020, nám plány změnila. Poškodila korouhev na jihozápadní věži tak, že se málem zřítila a narušila věž.

Tak jsme se s našimi „dvorními“ tesaři p. Jůnou a p. Pulkrábkem domluvili na opravě střechy věže a střechy nad krčkem schodiště. Přijely dva jeřáby p. Runda z Jaroměře a za přítomnosti starostky pí. Kuthanové, kronikářky Radky Kozákové a p. Čermáka z NPÚ, byla korouhev sňata z věže. V makovici korouhve se lvem jsme našli tubus, který chránil vzácné dokumenty z dob 1844, 1862, 1925, 1956. Tubus byl prostřelený kulkou, lejstra plná mušek, starší dokumenty ohořelé, ale stále čitelné. Překlad z německého švabachu do nynější češtiny přidáváme. Kopie dokumentů vložíme do státního památkového archivu v Zámrsku.

Pod bedlivým, přísným a také láskyplným velením p. Jůny mohly práce opět začít.

Když píšu tyto řádky, je již skoro hotovo a tento vzkaz budoucím obyvatelům bude vložen do opravené korouhve, kterou umělecky opravil p. Šindelář.

Nic z toho bych nedokázala bez svého manžela a svých dcer Zuzanky a Leničky. Miluji je a děkuji jim, že si mohu plnit svůj sen a opravovat zámek v Hořiněvsi. Ten zámek si to zaslouží. Pokud čtete tyto řádky, věřím, že se také s láskou a vášní vrhnete do oprav a ucítíte tu sílu staletí, kterou nám zámek předává. Buďte šťastni.

Moje rodina je úžasná.

Já zámecká paní Markéta (46 let), můj oddaný manžel Zdeněk Slanina (48), dcera Zuzana (18), dcera Lenka (13 let). Doma je ten rozumnější již 22 let můj manžel Zdeněk Slanina, je moc šikovný. Výtvarně zpracoval i kresbu zámku ze současnosti. Podporuje mne, pomáhá a zároveň je velkomyslný, protože mi projekt zámku nechává v rukou a já si mohu svobodně realizovat své nápady a představy.

Dám také na rady a nápady svých dcer Zuzky a Lenky, které nakonec stejně zámek převezmou, takže to musí být i jejich dílo. A je. Pracují a zapojují se, jak jen dokážou.

Těším se na příští roky a na čas, kdy v zámku budou bydlet lidé a jiní sem budou přicházet učit se krásná stará řemesla a bude jim dobře.

Vaše Markéta Slaninová, 2 roky zámecká paní

V Hořiněvsi 3.5.2020